24 days of XBMC (2012)Jeg har tidligere skrevet om XBMC på GitHub og lidt i forlængelse af det finder vi trac.xbmc.org. Trac er XBMC’s Issue Tracking System og det er her i kan indsende fejlrapporter når noget ikke virker i XBMC. Det er også her såkaldt Feature Requests kan indsendes.

Det kræver ikke noget at læse på Trac, men hvis du skal kommentere og indsende fejlrapporter skal du være logget ind. XBMC har heldigvis gjort det ganske let, så hvis du allerede har en brugerkonto på XBMC’s forum, så skal du bare logget ind med de oplysninger. Efter du er logget ind dukker der et nyt menu punkt op, New Ticket.

Når man opretter nye fejlrapporter er det vigtigt at udfylde så mange oplysninger med så mange detaljer som muligt. Oftest kan det være en god ide at vedhæfte xbmc.log filen, måske screenshots og andre relevante filer.
Inden man indsender en fejlrapport bør man gøre sig den umage at søge i eksisterende fejlrapporter for at undgå dubletter. Man bør heller ikke indsende fejlrapporter på fejl i addons, de hører oftere hjemme på XBMC’s forum eller her på min blog, hvis det er mine addons der er problemer med.

Efter Team XBMC er gået over til at bruge GitHub til flere ting er Trac blevet en mindre del af udviklingsprocessen. Roadmappet på Trac indeholdt tidligere en detaljeret oversigt over nye features men der henvises nu blot til GitHub. På sigt kunne jeg måske godt forestille mig at Trac blev helt droppen og GitHub tog helt over…