Ind i mellem har jeg behov for at optage min desktop i linux inkl. lyd, men jeg kan altid kun huske at det er noget med ffmpeg uden at kunne huske hvordan man gør. I dag fandt jeg ud af det igen, så jeg må hellere skrive det ned 🙂

ffmpeg -y -f alsa -ac 2 -i pulse -f x11grab -r 30 -s 1280×800 -i :0.0 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 -vpre lossless_ultrafast -threads 0 output.mkv

Helt basalt går det ud på at få ffmpeg til at indfange indholdet af x11 vha. x11grab. I ovenstående kommando fanges billede med op til 30 frames per sekund i en opløsning af 1280×800.

Det der altid driller er at indfange lyden. Ovenstående kommando indfanger den via pulseaudio, men det kræver typisk lidt opsætning fordi pulseaudio optager fra mikrofonen som standard.

Med programmet Lydstyrke for PulseAudio (pavucontrol) kan du ændre indstillingerne. Nogle indstillinger er kun mulige hvis ffmpeg kører, så sæt den i gang. Hvis ikke du ser en Monitor of Intern lyd Analog Stereo eller tilsvarende Monitor så sæt Vis: i bunden til Alle inddataenheder.

Når ffmpeg kører har du mulighed for at indstille optageren på Optager fanebladet. Herefter er computeren klar til at optage din desktop. Output filen er i en Matroska (.mkv) container som er klar til YouTube og lign.

Har du problemer med ffmpeg er man ffmpeg eller google din ven…